AI versus ESG. Časť 1. Aký potenciál má umelá inteligencia pre udržateľný biznis?

  • Domov
  • Blog
  • AI versus ESG. Časť 1. Aký potenciál má umelá inteligencia pre udržateľný biznis?
AI versus ESG potenciál pre udržateľný biznis

AI versus ESG. Časť 1. Aký potenciál má umelá inteligencia pre udržateľný biznis?

Rozvoj umelej inteligencie naberá na obrátkach. Jej využitie je všestranné. Aj titulná fotka tohto blogu bola vytvorená pomocou AI. Väčšina manažérov verí, že k ďalšiemu rozvoju biznisu budú potrebovať práve AI nástroje. Ich vývoj pokrýva aj ESG piliere. AI pomáha firmám s environmentálnym manažmentom, sociálnou zodpovednosťou aj transparentným riadením.

V článku sa dozviete:

Viac ako 4 miliardy zariadení využívajú asistentov na báze umelej inteligencie. Toto číslo by malo do roku 2024 vzrásť na 8,4 miliardypredčiť tak počet obyvateľov na Zemi. Vývoj AI sa deje aj v oblasti udržateľného podnikania. 

Podľa prieskumu agentúry Accenture až 84 % manažérov verí, že budú k ďalšiemu rozvoju biznisu potrebovať umelú inteligenciu. Z pohľadu ESG pilierov vie byť platným pomocníkom pri environmentálnych aktivitách, sociálnej zodpovednosti aj efektívnom a transparentnom riadení.

Čo je to AI?

AI je skratkou anglického Artifical Intelligence (v preklade umelá inteligencia). Popisuje rôzne zariadenia, ktoré prejavujú schopnosť uvažovať, plánovať, tvoriť a učiť sa na podobnej úrovni ako človek. Existujú dva hlavné typy:

  • Slabá AI je úzko špecializovaná na konkrétnu aplikáciu, napríklad samojazdiace autá alebo virtuálni asistenti Siri či Alexa.
  • Silná AI je schopná sama hľadať riešenia na neznáme úlohy. Takýto systém zatiaľ nebol vyvinutý.

AI pre environmentálny manažment (E)

Životné prostredie (ENVIRONMENT) je komplexný mechanizmus, ktorý nie je možné opísať matematickými vzorcami. Práve pochopenie šírky a hĺbky týchto systémov je silnou stránkou umelej inteligencie.

DGMR AI, ktorú vyvinula spoločnosť Google DeepMind, dokáže s vysokou presnosťou predpovedať výskyt dažďa v krátkodobom horizonte. Práve to patrí medzi najťažšie meteorologické úkony. DGMR vykázala až v 89 % testovacích prípadoch presnejšie odhady ako klasické metódy. Predpovedanie dažďa je najmä v dobe rapídnej klimatickej zmeny nesmierne dôležité napríklad pre záchranné zložky alebo poľnohospodárov. 

Veľkou environmentálnou výzvou je aj čistá voda a prístup k nej. Firma WINT nedávno oznámila, že na rozšírenie svojej AI získala 35 miliónov dolárov. WINT sa špecializuje na prevenciu plytvania vodou a jej neželaných únikov v rezidenčných aj komerčných budovách. Smart vodné hospodárstvo od WINT, do ktorého investoval aj český energetický gigant ČEZ, dokáže znížiť spotrebu vody až o štvrtinu.

WINT AI smart vodné hospodárstvo

WINT AI dokáže v reálnom čase odhaľovať úniky vody a upozorniť pracovníkov údržby. Dokáže tiež v prípade nutnosti automaticky zastaviť prívod vody. Zdroj: https://wint.ai/technology/

AI v oblasti sociálnej zodpovednosti (S)

Udržateľný biznis nie je len o environmentálnych faktoroch. Patrí sem aj vplyv na spoločnosť a pracovnú kultúru. Sociálna zodpovednosť (SOCIAL) zahŕňa napríklad rovnosť šancí a podporu lokálnych komunít.

Umelá inteligencia dokáže pomôcť zabezpečiť aj férový prístup od zamestnávateľa. Unilever, firma prijímajúca 30 000 nových zamestnancov ročne, využíva vo svojom HR procese HireVue AI na odbúranie zaujatosti pri pracovných pohovoroch. AI vyhodnocuje videá uchádzačov bez ohľadu na ich pohlavie, farbu pleti či vierovyznanie. Vďaka tomu Unilever okrem posilnenia inkluzívneho a rozmanitého pracovného prostredia ušetril až 70 000 “človekohodín”.

Ďalším príkladom je spravodlivý prístup k bankovým službám. Podľa odhadov Svetovej banky až 68 % dospelých ľudí nemá bankovú históriu, na základe ktorej by im mohli byť nastavené férové podmienky. Spoločnosť Tala dokáže vďaka AI riešeniu vyhodnocovať úverovú bonitu zákazníkov na základe informácií z ich mobilných telefónov. Analýzou správania zákazníka dokáže nastaviť vhodné podmienky pre mikropôžičky. Od rozbehnutia tejto aktivity už Tala poskytla pôžičky viac ako 5 miliónom zákazníkov v celkovom objeme dvoch miliárd dolárov.

Unilever HireVue AI férový pracovný pohovor

Vďaka analýze emócií, hlasu a výberu slov dokáže HireVue AI pomáhať s výberom vhodných kandidátov na pracovných pohovoroch. Zdroj: https://www.hirevue.com/

AI pre riadenie a transparentnosť (G)

Posledným z ESG pilierov je zodpovedné riadenie spoločnosti (GOVERNANCE). Zahŕňa etické podnikanie, prevenciu korupcie a otvorenosť voči zainteresovaným stranám.

SymphonyAI Sensa-NetReveal pomáha bankám rozpoznávať nekalé obchodné praktiky a transakcie nesúce prvky prania špinavých peňazí. Vďaka automatizovanému riešeniu sa skracuje čas vyšetrovania a znižuje počet falošných hlásení.

Na podobné účely slúži aj AI od spoločnosti IVIX, ktorá nedávno podpísala kontrakty s federálnymi úradmi v USA. Ich technológia odhaľuje daňové úniky a iné neférové podnikateľské praktiky, zvyšuje efektivitu výberu daní a spresňuje daňové audity. Pýšia sa presnosťou takmer 94 % pri identifikácii nedodržiavania daňových predpisov a až 99 % pri správnej identifikácii daňových subjektov.

Udržateľný biznis potrebuje udržateľnú komunikáciu

Nástroje slabej AI sa rozvíjajú aj v marketingu. Pripravia vysoko optimalizované príspevky na sociálne siete alebo neodolateľné reklamné texty. Na využitie plného potenciálu však vyžadujú skúsených profesionálov

Automaticky generované texty majú svoje limity. Autenticitu vám zabezpečia bohaté skúsenosti a ľudský dotyk. Túto kombináciu nájdete v agentúre GreenTalk. Naši ľudia menia náročné témy na zrozumiteľné posolstvá, ktoré posilnia váš biznis.   

V druhej časti článku sa pozrieme na využitie AI pri samotnom reportingu ESG dát.