Zero waste

Zero waste

Zero waste je koncept, pri ktorom nevzniká žiadny odpad a nič neputuje na skládky či do zariadení na energetické využívanie odpadu (ZEVO). Podľa tohto cieľa by sa malo dať všetko zrecyklovať a znova použiť. Ide o jednu zo základných filozofií tvoriacich cirkulárnu ekonomiku. Zatiaľ je to vizionársky cieľ, ktorý má viesť ľudí k zmene ich životného štýlu a k zvráteniu trendu narastajúcej produkcie odpadu na obyvateľa. Skladá sa z piatich na seba nadväzujúcich krokov:

  1. Odmietnuť, čo nepotrebujeme
  2. Zredukovať, čo potrebujeme
  3. Znovu použiť, čo sme spotrebovali
  4. Recyklovať, čo nie je možné znovu použiť
  5. Skompostovať zvyšok

Máte otázky k spolupráci s GreenTalk?

Neváhajte nám ich poslať

Máte otázky?

Neváhajte nám ich poslať

    Kontaktujte nás