ESG (Environmental Social Governance)

ESG (Environmental Social Governance)

ESG princípy podnikania zohľadňujú vplyv firmy na životné prostredie a jej spoločenskú zodpovednosť voči zamestnancom či blízkym komunitám. Písmená v skratke pomenúvajú tri piliere udržateľného podnikania: environmentálny, sociálny a riadiaci.

To, či firma spĺňa ESG štandardy je dôležité najmä pre investorov a banky. Podľa toho sa často rozhodujú, či a za akých podmienok ju finančne podporia.

Implementácia ESG princípov do fungovania firmy zvyšuje jej konkurencieschopnosť. Zodpovedné podnikanie vytvára aj komunikačné príležitosti a zlepšuje obraz spoločnosti v očiach verejnosti a vlastných zamestnancov. Z pilierov udržateľného podnikania bude vychádzať aj smernica CSRD, ktorá začne pre vybrané spoločnosti v Európskej únii platiť už od roku 2025.

Máte otázky k spolupráci s GreenTalk?

Neváhajte nám ich poslať

Máte otázky?

Neváhajte nám ich poslať

    Kontaktujte nás