PR a komunikačné služby

Náročné témy priemyslu a biznisu komunikujeme zrozumiteľne a efektívne. Klientom poskytujeme celý rad služieb marketingovej komunikácie. Kladieme dôraz na kvalitu prevedenia PR a komunikačných služieb a dosahovanie merateľných výsledkov.

Hlavná služba

Marketingová komunikácia priemyslu

Ponúkame komplexné PR a komunikačné služby od vytvorenia stratégií a plánov, cez klasické PR (Public Relations), PA (Public Affairs), návrhy a správu webov, administráciu sociálnych sietí, grafický dizajn až po organizáciu klientských eventov.

Špeciálne služby

Proces EIA

Proces EIA

Komunikácia procesu EIA (posudzovanie vplyvov na životné prostredie) vrátane regionálnych PR aktivít, komunikácie na sociálnych sieťach a organizácie verejných podujatí k zámeru investora.
  • dostupné čoskoro
Taxonómia EÚ

Taxonómia EÚ

Návrh a spracovanie komunikačných aktivít klienta v súvislosti s povinným zverejňovaním nefinančných informácií udržateľnosti podniku (podľa smernice CSRD) nadväzujúcich na taxonómiu EÚ.
  • dostupné čoskoro
Uhlíková stopa

Uhlíková stopa

Vytvorenie certifikovaného výpočtu uhlíkovej stopy podniku či produktu podľa normy STN EN ISO 14067 a GHG protokolu vrátane komunikácie výsledkov v médiách, na webe a sociálnych sieťach.
  • dostupné čoskoro
Máte záujem o stretnutie alebo viac informácií? Rezervujte si konzuláciu
1

klientov z oblasti priemyslu a biznisu

Máte otázky k spolupráci s GreenTalk?

Neváhajte nám ich poslať

Máte otázky?

Neváhajte nám ich poslať

    Kontaktujte nás