Služby

Klientom poskytujeme celý rad služieb Public Relations. Vďaka spolupráci s klientmi z oblasti priemyslu sme zároveň jedna z mála agentúr, ktorá má skúsenosti s profesionálnou komunikáciou procesu EIA. Kladieme dôraz na kvalitu prevedenia a dosahovanie merateľných výsledkov.

Public Relations

V GreenTalk pre vás zabezpečíme celý rad PR aktivít od vytvorenia komunikačnej stratégie a komunikačného plánu, cez manažment vzťahov s médiami, administráciu sociálnych sietí, vytváranie kvalitného obsahu, návrhy a správu webov, grafický dizajn až po organizáciu klientskych eventov.

Komunikácia procesu EIA

Klientom, ktorí prechádzajú procesom EIA, ponúkame tvorbu argumentačného manuálu a komunikačnej stratégie k zámeru, manažment spolupráce s regionálnymi médiami a samosprávami, prípravu prezentačných materiálov pre verejnosť a organizáciu verejného prerokovania vrátane moderácie.
Máte záujem o stretnutie alebo viac informácií? Rezervujte si konzuláciu
1

klientov z oblasti ESG a priemyslu

Máte otázky k spolupráci s GreenTalk?

Neváhajte nám ich poslať

Máte otázky?

Neváhajte nám ich poslať

  Kontaktujte nás


  Čo je to Public Relations (PR)?
  Hlavne vďaka internetu a sociálnym sieťam ide o jednu z najdynamickejšie sa rozvíjajúcich disciplín. Vo všeobecnosti však platí, že do PR spadá všetko, čo sa týka komunikácie s verejnosťou.

  Nejde “iba” o novinové články, posielanie tlačových správ alebo reportáže vo večerných správach na Markíze. Poctivé PR vyzerá inak. Jeho úlohou je predvídať a analyzovať verejnú mienku, vrátane identifikovania rizík pre vašu firmu. Rovnako je dôležité poradenstvo pre manažment vašej firmy a jeho školenie pre potreby mediálnych vystúpení a možnej krízovej komunikácie.

  Pilierom poctivého PR je taktiež dokonalé poznanie vašich biznisových cieľov. Na základe získaných informácií pripravujeme komunikačnú stratégiu a komunikačný plán. Samozrejmosťou je aj systematická práca s médiami a vytváranie vzťahov s novinármi, ktorí sa venujú vašim témam.

  Až následne sa pristupuje k samotným komunikačným aktivitám. Ich rozsah, cielenie a frekvencia sú výsledkom súladu s vašimi biznisovými cieľmi a reálnymi kapacitami.
  Ako súvisí PR a ESG?
  Každý, kto sa stretol so skratkou ESG, musí uznať, že ide o nesmierne komplexnú a dosiaľ neprebádanú tému. Na druhej strane je už teraz zrejmé, že ide o trend, ktorý bude významnou mierou formovať nielen biznis, ale aj naše spoločenské smerovanie.

  Spolu s inými odborníkmi na komunikáciu sa zhodujeme, že jedným z kľúčových prvkov ESG bude práve komunikácia. Nepôjde iba o to, aby ste sa vedeli verejne pochváliť vašimi dátami o environmentálnych alebo sociálnych aktivitách. Podstatou je, aby ste dáta komunikovali korektne a zrozumiteľne. V takom prípade môžu pomôcť k budovaniu vašej značky nielen navonok, ale aj do vnútra firmy.

  Na to, aby ste to zvládli, budete potrebovať zorientovaných a kriticky uvažujúcich kolegov na marketingovom oddelení. Rovnako vám môžu prísť vhod služby skúsenej komunikačnej agentúry. GreenTalk žije témami ESG od svojho vzniku v roku 2017.
  Ako prebieha spolupráca s GreenTalk?
  Prvá fáza spolupráce sa podobá na pohovor. Je dôležité, aby sme komplexne navnímali váš biznis, potreby a ciele. V záujme efektívnej prípravy na spoluprácu od nás dostanete na vyplnenie dotazník (brief). Prostredníctvom vašich odpovedí pripravíme návrh komunikačnej stratégie.

  Po jej schválení pripravíme komunikačný plán, ktorý stanovuje jednotlivé komunikačné aktivity v časových obdobiach, štandardne na obdobie 1-2 rokov. Plán v nadväznosti na jednotlivé ciele (budovanie značky, akvizícia, zapamätateľnosť…) obsahuje kvantifikovateľné kritéria, prostredníctvom ktorých sa jednotlivé aktivity merajú a v čase prispôsobujú.

  V nadväznosti na komunikačný plán prichádza k samotnej komunikácii. Tá obsahuje PR aktivity (články, blogy, rozhovory, komentáre), administráciu a editáciu webu, správu sociálnych sietí, ale aj špeciálne aktivity v podobe organizácie podujatí pre odbornú i laickú verejnosť, komunikáciu so stakeholdermi (PA – Public Affairs) alebo agenda setting (nastoľovanie témy do verejnej debaty).
  Prečo je Public Relations dôležité?
  Ak si potenciálni klienti nevedia dohľadať o vašich službách a produktoch dostatok dôveryhodných informácií, stávate sa neviditeľní. Dôvera vo vašu značku upadá a klient dáva prednosť konkurencii. Jednou z príčin môže byť, že váš konkurent komunikuje aktívnejšie a je klientom “na očiach”. Uvedieme niekoľko príkladov nezvládnutého PR:
  • Ak nemáte firemný web s precízne zvládnutým SEO (optimalizácia webu pre vyhľadávače), ťažko sa ocitnete na prvých priečkach Googlu.
  • Pokiaľ netvoríte a nepublikujete kvalitný obsah, miznete zo zorného poľa verejnosti a expertov z vášho odvetvia. Ochudobňujete sa tak o šancu stať sa “myšlienkovými lídrami”. Teda odborníkmi, ktorých spontánne oslovujú novinári alebo organizátori konferencií.
  • Ak rezignujete na sociálne médiá, strácate denný kontakt s biznisovou komunitou. Zvlášť Linkedln vnímajte ako bezplatné médium, na ktorom môžete pravidelne informovať o dianí vo vašej firme a posilňovať jej pozíciu.

  Summa summarum, za úspechom každej úspešnej firmy stojí okrem kvality výrobkov a aktívneho predaja aj profesionálna a systematická komunikácia. V agentúre GreenTalk sa jej venujeme denne.
  Načo potrebujem komunikačnú stratégiu?
  Tak ako presná navigácia šetrí čas a náklady pri cestovaní, rovnakú úlohu spĺňa aj kvalitná marketingová stratégia. Vďaka nej je firma schopná riadiť komunikáciu tak, aby pomáhala dosahovať marketingové ciele. Či už ide o zvýšenie podielu na trhu, uvedenie nových služieb a produktov, transformačné procesy alebo prienik do zahraničia.

  Aká by mala byť komunikácia z hľadiska rozsahu, aké kanály by mali byť na komunikáciu použité, na ktoré cieľové skupiny by mala byť nasmerovaná a aký by mal byť “tone of voice” vašej firmy stanovuje práve precízne pripravená marketingová stratégia.
  Koľko stoja služby GreenTalk?
  Na túto otázku nie je ľahké jednoznačne odpovedať. Zjednodušene možno povedať, že svoje služby ponúkame v priaznivom pomere ceny a kvality.

  Aj preto firmy pracujú s tímom GreenTalk radi. Vďaka reportom majú presný prehľad o objeme vykonanej práce a vďaka kvantifikovateľným kritériám vedia vyhodnotiť, či im spolupráca s nami dáva biznisový zmysel.

  Referencie od našich klientoch si môžete pozrieť tu

  Vo všeobecnosti platí, že výsledkom práce GreenTalk je vyšší kredit značky, ľahšia rozpoznateľnosť na trhu, mediálna znalosť jej predstaviteľov a zvýšené povedomie o témach, ktoré reprezentuje.

  Ide o hodnotný potenciál, ktorého biznisové zúžitkovanie je na klientovi samotnom.