Priemysel
potrebuje
komunikovať

Slovenský priemysel je ťahúňom ekonomiky. V médiách však jeho silu dostatočne nepočuť a nevidieť. Riešením je profesionálna a transparentná komunikácia. Pozrite sa s nami na päť dôvodov, prečo začať komunikovať a čo to priemyslu prinesie.
Referencie

V náročných témach je GreenTalk doma

Sme PR agentúra, ktorá od roku 2017 pracuje pre klientov z oblasti odpadového hospodárstva, geotermálnej energetiky, investičného bankovníctva, komerčných realít, private equity a facility managementu.

Bohaté skúsenosti v médiách a marketingu

GreenTalk tvoria skúsení profesionáli, schopní rýchlej orientácie v odbornej problematike a so systematickým prístupom k práci. Náš tím je cielene budovaný tak, aby zvládal vysoké nároky klientov z technologických a priemyselných odvetví.

“Pri vzniku GreenTalk sme mali odvážnu víziu dodávať komunikačné služby firmám, ktorým okrem biznisu záleží aj na ekologickej a sociálnej udržateľnosti. Táto myšlienka sa stretla so záujmom trhu a my ju s radosťou napĺňame.”

Daniel Rabina
zakladateľ

1
klientov
z oblasti priemyslu a biznisu
1
klientskych
profilov na sociálnych sieťach
1
komunikačných spoluprác na procesoch EIA
1
klientskych
výstupov
v médiách podľa Monitora.sk
1
bodov dosahu
mediálnych výstupov
(GRP) podľa Monitora.sk
1 mil €
hodnota klientskych
mediálnych výstupov
(AVE) podľa Monitora.sk

Dáta roku 2021

Hlavná služba

Marketingová komunikácia

Ponúkame komplexné komunikačné služby od vytvorenia stratégií a plánov, cez PR (Public Relations) a PA (Public Affairs), návrhy a správu webov, administráciu sociálnych sietí, grafický dizajn až po organizáciu klientskych eventov.

Špeciálne služby

Proces EIA

Proces EIA

Komunikácia procesu EIA (posudzovanie vplyvov na životné prostredie) vrátane regionálnych PR aktivít, komunikácie na sociálnych sieťach a organizácie verejných podujatí k zámeru investora.
  • dostupné čoskoro
Taxonómia EÚ

Taxonómia EÚ

Návrh a spracovanie komunikačných aktivít klienta v súvislosti s povinným zverejňovaním nefinančných informácií udržateľnosti podniku (podľa smernice CSRD) nadväzujúcich na taxonómiu EÚ.
  • dostupné čoskoro
Uhlíková stopa

Uhlíková stopa

Vytvorenie certifikovaného výpočtu uhlíkovej stopy podniku či produktu podľa normy STN EN ISO 14067 a GHG protokolu vrátane komunikácie výsledkov v médiách, na webe a sociálnych sieťach.
  • dostupné čoskoro

Máte záujem o stretnutie alebo viac informácií? Rezervujte si konzultáciu

Najčastejšie otázky

Pod marketingovú komunikáciu spadajú komunikačné aktivity, vďaka ktorým firmy dosahujú marketingové ciele. Rozsah aktivít vychádza z komunikačnej stratégie, ktorá vzniká v spolupráci medzi agentúrou a klientom.

Sú to najmä mediálne aktivity (PR – Public Relations), administrácia webu a správa sociálnych sietí. V špecifických príkladoch možno komunikáciu rozšíriť o organizáciu podujatí pre odbornú i laickú verejnosť, komunikáciu so stakeholdermi (PA – Public Affairs) alebo agenda setting (nastoľovanie témy do verejnej debaty).

Ako tvoríme marketingovú komunikáciu?
Tak ako presná navigácia šetrí čas a náklady pri cestovaní, rovnakú úlohu spĺňa aj kvalitná marketingová stratégia. Vďaka nej je firma schopná riadiť komunikáciu tak, aby pomáhala dosahovať marketingové ciele. Či už ide o zvýšenie podielu na trhu, uvedenie nových služieb a produktov, transformačné procesy alebo prienik do zahraničia.

Aká by mala byť komunikácia z hľadiska rozsahu, aké kanály by mali byť na komunikáciu použité, na ktoré cieľové skupiny by mala byť nasmerovaná a aký by mal byť “tone of voice” vašej firmy stanovuje práve precízne pripravená marketingová stratégia.
Prvá fáza spolupráce sa podobá na pohovor. Je dôležité, aby sme komplexne navnímali váš biznis, potreby a ciele. V záujme efektívnej prípravy na spoluprácu od nás dostanete na vyplnenie dotazník (brief). Prostredníctvom vašich odpovedí pripravíme návrh komunikačnej stratégie.

Po jej schválení pripravíme komunikačný plán, ktorý stanovuje jednotlivé komunikačné aktivity v časových obdobiach, štandardne na obdobie 1-2 rokov. Plán v nadväznosti na jednotlivé ciele (budovanie značky, akvizícia, zapamätateľnosť…) obsahuje kvantifikovateľné kritéria, prostredníctvom ktorých sa jednotlivé aktivity merajú a v čase prispôsobujú.

V nadväznosti na komunikačný plán prichádza k samotnej komunikácii. Tá obsahuje PR aktivity (články, blogy, rozhovory, komentáre), administráciu a editáciu webu, správu sociálnych sietí, ale aj špeciálne aktivity v podobe organizácie podujatí pre odbornú i laickú verejnosť, komunikáciu so stakeholdermi (PA – Public Affairs) alebo agenda setting (nastoľovanie témy do verejnej debaty).
Jedným z dôvodov je fakt, že téma priemyslu je dlhodobo komunikačne slabo pokrytá. Verejnosť nedisponuje dostatočnými informáciami o prínosoch priemyselnej výroby, výsledkom čoho ľahko preberá nekorektné argumenty z radov odporcov.

Druhý dôvod je čisto biznisový. Je preukázateľné, že firmy B2C aj B2B, ktoré otvorene a férovo komunikujú, majú v konkurenčnom boji výhodnejšiu pozíciu a sú schopné na trhu lepšie obstáť. Transparentná a korektná komunikácia zároveň pozitívne vplýva na hodnotu firmy, čo sa môže priaznivo odzrkadliť v čase jej predaja.

Tretí dôvod je ešte aktuálnejší. Vzhľadom na European Green Deal a nadväzujúcu taxonómiu sa od priemyselných firiem čoraz viac vyžaduje, aby urýchlene transformovali svoju výrobu na bezuhlíkový model a aby vykonané opatrenia aj transparentne komunikovali. Firmám, ktoré k záväzkom pristúpia zodpovedne, bude v blízkej budúcnosti umožnený ľahší prístup k verejným zákazkám, nadnárodným klientom alebo k výhodnejším úverom.

Aká by mala byť komunikácia z hľadiska rozsahu, aké kanály by mali byť na komunikáciu použité, na ktoré cieľové skupiny by mala byť nasmerovaná a aký by mal byť “tone of voice” vašej firmy stanovuje práve precízne pripravená marketingová stratégia.

Ako vyzerá komunikačná stratégia?
Na túto otázku nie je ľahké jednoznačne odpovedať. Zjednodušene možno povedať, že svoje služby ponúkame v priaznivom pomere ceny a kvality.

Aj preto firmy pracujú s tímom GreenTalk radi. Vďaka reportom majú presný prehľad o objeme vykonanej práce a vďaka kvantifikovateľným kritériám vedia vyhodnotiť, či im spolupráca s nami dáva biznisový zmysel.

Referencie od našich klientoch si môžete pozrieť tu

Vo všeobecnosti platí, že výsledkom práce GreenTalk je vyšší kredit značky, ľahšia rozpoznateľnosť na trhu, mediálna znalosť jej predstaviteľov a zvýšené povedomie o témach, ktoré reprezentuje.

Ide o hodnotný potenciál, ktorého biznisové zúžitkovanie je na klientovi samotnom.

Máte ďalšie otázky?

Neváhajte nám ich poslať

    Kontaktujte nás


    Najnovšie blogy