Komunikujeme priemysel a ESG

GreenTalk je PR a komunikačná agentúra orientovaná na priemysel a ESG. Prioritne sa orientujeme na komunikáciu tém, ktoré súvisia so zelenou transformáciou biznisu. Z náročných tém tvoríme zrozumiteľné posolstvá.

Komunikujeme
priemysel a ESG

GreenTalk je PR a komunikačná agentúra orientovaná na priemysel a ESG. Prioritne sa orientujeme na komunikáciu tém, ktoré súvisia so zelenou transformáciou biznisu. Z náročných tém tvoríme zrozumiteľné posolstvá. 

Referencie

V náročných témach sme doma

Sme PR a komunikačná agentúra, ktorá od roku 2017 pracuje pre klientov z oblastí odpadového hospodárstva, geotermálnej energetiky, teplárenstva, investičného bankovníctva, komerčných realít, private equity, mestskej mobility a facility managementu. Naša práca je stále viac vyhľadávaná firmami prechádzajúcimi ekologizáciou alebo transformáciou v nadväznosti na agendu ESG.

Bohaté skúsenosti s komunikáciou a PR

GreenTalk tvoria skúsení profesionáli s dlhoročnými skúsenosťami v médiách a PR. Náš tím je budovaný tak, aby zvládal vysoké nároky klientov z priemyslu a ESG. Zároveň spolupracujeme so špičkovými odborníkmi z oblastí legislatívy životného prostredia, udržateľnosti, priemyselných technológií, výskumov verejnej mienky, dizajnu, tvorby webov a digitálneho marketingu.

“Pri vzniku GreenTalk sme mali odvážnu víziu dodávať komunikačné služby firmám, ktorým okrem biznisu záleží aj na ekologickej a sociálnej udržateľnosti. Táto myšlienka sa stretla so záujmom trhu a my ju s radosťou napĺňame.”

Daniel Rabina
zakladateľ

1
klientov
z oblasti ESG a priemyslu
1
klientskych
profilov na sociálnych sieťach
1
komunikačných spoluprác na procesoch EIA
1
klientskych
zmienok
v médiách podľa Mediaboard.sk
1
bodov dosahu
mediálnych výstupov
(GRP) podľa Mediaboard.sk
1 mil €
hodnota klientskych
mediálnych výstupov
(AVE) podľa Mediaboard.sk

Dáta od roku 2021

Hlavná služba

Public relations

V GreenTalk pre vás zabezpečíme celý rad PR aktivít od vytvorenia komunikačnej stratégie a komunikačnému plánu, cez manažment vzťahov s médiami, administráciu sociálnych sietí, až po vytváranie kvalitného obsahu. Kladieme dôraz na kvalitu a stanovené termíny. Klientom dodávame merateľné výsledky, ktoré podporujú ich biznisové ciele.

Špeciálna služba

Komunikácia procesu EIA

Pre každú firmu prechádzajúcu procesom EIA (posudzovanie vplyvu na životné prostredie), je dôležitá otázka názoru stakeholderov. Okrem bežnej verejnosti môže ísť o samosprávy, regionálne autority, miestne médiá alebo mimovládne organizácie. Zo skúseností nadobudnutých pri procesoch EIA vieme, že podcenená komunikácia môže výrazne skomplikovať aj ten najlepší projekt. Klientom ponúkame tvorbu argumentačného manuálu, komunikačnej stratégie a plánu, spoluprácu s regionálnymi médiami a samosprávami, prípravu prezentačných materiálov pre verejnosť a organizáciu verejného prerokovania vrátane moderácie.

Špeciálna služba

Proces EIA

Proces EIA

Komunikácia procesu EIA (posudzovanie vplyvov na životné prostredie) vrátane regionálnych PR aktivít, komunikácie na sociálnych sieťach a organizácie verejných podujatí k zámeru investora.
  • dostupné čoskoro
Taxonómia EÚ

Taxonómia EÚ

Návrh a spracovanie komunikačných aktivít klienta v súvislosti s povinným zverejňovaním nefinančných informácií udržateľnosti podniku (podľa smernice CSRD) nadväzujúcich na taxonómiu EÚ.
  • dostupné čoskoro
Uhlíková stopa

Uhlíková stopa

Vytvorenie certifikovaného výpočtu uhlíkovej stopy podniku či produktu podľa normy STN EN ISO 14067 a GHG protokolu vrátane komunikácie výsledkov v médiách, na webe a sociálnych sieťach.
  • dostupné čoskoro

Máte záujem o stretnutie alebo viac informácií? Rezervujte si konzultáciu

Najčastejšie otázky

Čo je to Public Relations (PR)?
Hlavne vďaka internetu a sociálnym sieťam ide o jednu z najdynamickejšie sa rozvíjajúcich disciplín. Vo všeobecnosti však platí, že do PR spadá všetko, čo sa týka komunikácie s verejnosťou.

Nejde “iba” o novinové články, posielanie tlačových správ alebo reportáže vo večerných správach na Markíze. Poctivé PR vyzerá inak. Jeho úlohou je predvídať a analyzovať verejnú mienku, vrátane identifikovania rizík pre vašu firmu. Rovnako je dôležité poradenstvo pre manažment vašej firmy a jeho školenie pre potreby mediálnych vystúpení a možnej krízovej komunikácie.

Pilierom poctivého PR je taktiež dokonalé poznanie vašich biznisových cieľov. Na základe získaných informácií pripravujeme komunikačnú stratégiu a komunikačný plán. Samozrejmosťou je aj systematická práca s médiami a vytváranie vzťahov s novinármi, ktorí sa venujú vašim témam.

Až následne sa pristupuje k samotným komunikačným aktivitám. Ich rozsah, cielenie a frekvencia sú výsledkom súladu s vašimi biznisovými cieľmi a reálnymi kapacitami.
Ako súvisí PR a ESG?
Každý, kto sa stretol so skratkou ESG, musí uznať, že ide o nesmierne komplexnú a dosiaľ neprebádanú tému. Na druhej strane je už teraz zrejmé, že ide o trend, ktorý bude významnou mierou formovať nielen biznis, ale aj naše spoločenské smerovanie.

Spolu s inými odborníkmi na komunikáciu sa zhodujeme, že jedným z kľúčových prvkov ESG bude práve komunikácia. Nepôjde iba o to, aby ste sa vedeli verejne pochváliť vašimi dátami o environmentálnych alebo sociálnych aktivitách. Podstatou je, aby ste dáta komunikovali korektne a zrozumiteľne. V takom prípade môžu pomôcť k budovaniu vašej značky nielen navonok, ale aj do vnútra firmy.

Na to, aby ste to zvládli, budete potrebovať zorientovaných a kriticky uvažujúcich kolegov na marketingovom oddelení. Rovnako vám môžu prísť vhod služby skúsenej komunikačnej agentúry. GreenTalk žije témami ESG od svojho vzniku v roku 2017.
Ako prebieha spolupráca s GreenTalk?
Prvá fáza spolupráce sa podobá na pohovor. Je dôležité, aby sme komplexne navnímali váš biznis, potreby a ciele. V záujme efektívnej prípravy na spoluprácu od nás dostanete na vyplnenie dotazník (brief). Prostredníctvom vašich odpovedí pripravíme návrh komunikačnej stratégie.

Po jej schválení pripravíme komunikačný plán, ktorý stanovuje jednotlivé komunikačné aktivity v časových obdobiach, štandardne na obdobie 1-2 rokov. Plán v nadväznosti na jednotlivé ciele (budovanie značky, akvizícia, zapamätateľnosť…) obsahuje kvantifikovateľné kritéria, prostredníctvom ktorých sa jednotlivé aktivity merajú a v čase prispôsobujú.

V nadväznosti na komunikačný plán prichádza k samotnej komunikácii. Tá obsahuje PR aktivity (články, blogy, rozhovory, komentáre), administráciu a editáciu webu, správu sociálnych sietí, ale aj špeciálne aktivity v podobe organizácie podujatí pre odbornú i laickú verejnosť, komunikáciu so stakeholdermi (PA – Public Affairs) alebo agenda setting (nastoľovanie témy do verejnej debaty).
Prečo je Public Relations dôležité?
Ak si potenciálni klienti nevedia dohľadať o vašich službách a produktoch dostatok dôveryhodných informácií, stávate sa neviditeľní. Dôvera vo vašu značku upadá a klient dáva prednosť konkurencii. Jednou z príčin môže byť, že váš konkurent komunikuje aktívnejšie a je klientom “na očiach”. Uvedieme niekoľko príkladov nezvládnutého PR:

  • Ak nemáte firemný web s precízne zvládnutým SEO (optimalizácia webu pre vyhľadávače), ťažko sa ocitnete na prvých priečkach Googlu.

  • Pokiaľ netvoríte a nepublikujete kvalitný obsah, miznete zo zorného poľa verejnosti a expertov z vášho odvetvia. Ochudobňujete sa tak o šancu stať sa “myšlienkovými lídrami”. Teda odborníkmi, ktorých spontánne oslovujú novinári alebo organizátori konferencií.

  • Ak rezignujete na sociálne médiá, strácate denný kontakt s biznisovou komunitou. Zvlášť Linkedln vnímajte ako bezplatné médium, na ktorom môžete pravidelne informovať o dianí vo vašej firme a posilňovať jej pozíciu.
Summa summarum, za úspechom každej úspešnej firmy stojí okrem kvality výrobkov a aktívneho predaja aj profesionálna a systematická komunikácia. V agentúre GreenTalk sa jej venujeme denne.
Načo potrebujem komunikačnú stratégiu?
Tak ako presná navigácia šetrí čas a náklady pri cestovaní, rovnakú úlohu spĺňa aj kvalitná marketingová stratégia. Vďaka nej je firma schopná riadiť komunikáciu tak, aby pomáhala dosahovať marketingové ciele. Či už ide o zvýšenie podielu na trhu, uvedenie nových služieb a produktov, transformačné procesy alebo prienik do zahraničia.

Aká by mala byť komunikácia z hľadiska rozsahu, aké kanály by mali byť na komunikáciu použité, na ktoré cieľové skupiny by mala byť nasmerovaná a aký by mal byť “tone of voice” vašej firmy stanovuje práve precízne pripravená marketingová stratégia.
Koľko stoja služby GreenTalk?
Na túto otázku nie je ľahké jednoznačne odpovedať. Zjednodušene možno povedať, že svoje služby ponúkame v priaznivom pomere ceny a kvality.

Aj preto firmy pracujú s tímom GreenTalk radi. Vďaka reportom majú presný prehľad o objeme vykonanej práce a vďaka kvantifikovateľným kritériám vedia vyhodnotiť, či im spolupráca s nami dáva biznisový zmysel.

Referencie od našich klientoch si môžete pozrieť tu

Vo všeobecnosti platí, že výsledkom práce GreenTalk je vyšší kredit značky, ľahšia rozpoznateľnosť na trhu, mediálna znalosť jej predstaviteľov a zvýšené povedomie o témach, ktoré reprezentuje.

Ide o hodnotný potenciál, ktorého biznisové zúžitkovanie je na klientovi samotnom.

Máte ďalšie otázky?

Neváhajte nám ich poslať

    Kontaktujte nás


    Najnovšie blogy