Naši klienti

Spolupracujeme s klientmi z oblastí odpadového hospodárstva, energetiky, investičného bankovníctva, komerčných realít, private equity a facility managementu.

Máte otázky k spolupráci s GreenTalk?

Neváhajte nám ich poslať

Máte otázky?

Neváhajte nám ich poslať

    Kontaktujte nás