Spoločnosť KOSIT a.s. vznikla v roku 2001. Zabezpečuje komplexné služby odpadového hospodárstva pre región východného Slovenska. Vlastní Zariadenie na energetické využitie odpadov (ZEVO), 13 dcérskych spoločností a zamestnáva viac ako 700 pracovníkov. Ročne spracuje vyše 322-tisíc ton odpadu.S kapacitou 48 000 MWh vyprodukuje elektrickú energiu pre 20.000 domácností a vykurovacie teplo pre 2 400 domácností. Prostredníctvom Centra environmentálnej výchovy sa venuje vzdelávaniu v oblasti ekologického nakladania s odpadmi.

Klientom od: 2017

Klientom od: 2017

Public
Relations

Public
Affairs

Analýzy
a komentáre

Referencia klienta

Máte otázky k spolupráci s GreenTalk?

Neváhajte nám ich poslať

    Kontaktujte nás