Kategória: Odpadové hospodárstvo

  • Domov
  • Kategórie
  • Odpadové hospodárstvo

IRBIS GROUP s.r.o.

Spoločnosť IRBIS GROUP pôsobí v oblasti odpadového hospodárstva od roku 2015. Pre klientov z oblasti priemyslu a samospráv zabezpečuje recykláciu druhotných surovín ako sú napríklad obaly z papiera a lepenky, VKM (viacvrstvové kombinované materiály), plastové fólie alebo tvrdé plasty. Spolu s partnermi spracuje viac ako 5 000 ton papierového odpadu a 500 ton plastového odpadu […]
Read More
ewia

ewia a.s.

Spoločnosť ewia a.s. vznikla v roku 2019. Podľa vzoru vyspelých krajín prináša koncept Centier cirkulárnej ekonomiky (CCE), v ktorých prichádza k materiálovému a energetickému zhodnoteniu odpadov z komunálnej sféry a priemyslu. Súčasťou CCE je Zariadenie na energetické využívanie odpadu (ZEVO), slúžiace na výrobu tepla a elektrickej energie z nerecyklovateľných zložiek odpadov. Spoločnosť ewia a.s. zatiaľ […]
Read More

KOSIT a.s.

Spoločnosť KOSIT a.s. vznikla v roku 2001. Zabezpečuje komplexné služby odpadového hospodárstva pre región východného Slovenska. Vlastní Zariadenie na energetické využitie odpadov (ZEVO), 13 dcérskych spoločností a zamestnáva viac ako 700 pracovníkov. Ročne spracuje vyše 322-tisíc ton odpadu.S kapacitou 48 000 MWh vyprodukuje elektrickú energiu pre 20.000 domácností a vykurovacie teplo pre 2 400 domácností. […]
Read More