Spoločnosť PW Energy vznikla v roku 2014 s cieľom rozvíjať na Slovensku projekty geotermálnej energie. Aktuálne plánuje výstavbu dvoch projektov geotermálnych elektrární s finálnou inštalovanou kapacitou 2 x 20 MWe. Elektrárne v okresoch Žiar nad Hronom a Prešov zároveň vytvoria dostatok vykurovacieho tepla využiteľného v rezidenčných objektoch, poľnohospodárstve alebo v rekreačných zariadeniach.

Klientom od: 2020

Klientom od: 2020

Public
Relations

Public
Affairs

Tvorba
webov

Grafický
dizajn

Online
marketing

Organizácia
eventov

Referencia klienta

Máte otázky k spolupráci s GreenTalk?

Neváhajte nám ich poslať

    Kontaktujte nás