Spoločnosť IRBIS GROUP pôsobí v oblasti odpadového hospodárstva od roku 2015. Pre klientov z oblasti priemyslu a samospráv zabezpečuje recykláciu druhotných surovín ako sú napríklad obaly z papiera a lepenky, VKM (viacvrstvové kombinované materiály), plastové fólie alebo tvrdé plasty. Spolu s partnermi spracuje viac ako 5 000 ton papierového odpadu a 500 ton plastového odpadu mesačne. Druhotné suroviny sú po spracovaní použité na výrobu nových produktov.

Irbis Group

Klientom od: 2022

Public
Relations

Tvorba
webov

Grafický
dizajn

Online
marketing

Analýzy
a komentáre

Referencia klienta

Máte otázky k spolupráci s GreenTalk?

Neváhajte nám ich poslať

    Kontaktujte nás