Spoločnosť ewia a.s. vznikla v roku 2019. Podľa vzoru vyspelých krajín prináša koncept Centier cirkulárnej ekonomiky (CCE), v ktorých prichádza k materiálovému a energetickému zhodnoteniu odpadov z komunálnej sféry a priemyslu. Súčasťou CCE je Zariadenie na energetické využívanie odpadu (ZEVO), slúžiace na výrobu tepla a elektrickej energie z nerecyklovateľných zložiek odpadov. Spoločnosť ewia a.s. zatiaľ ohlásila zámery dvoch Centier cirkulárnej ekonomiky v okresoch Šaľa a Trnava.

Klientom od: 2019

Klientom od: 2019

Public
Relations

Public
Affairs

Tvorba
webov

Online
marketing

Grafický
dizajn

Organizácia
eventov

Referencia klienta

Máte otázky k spolupráci s GreenTalk?

Neváhajte nám ich poslať

    Kontaktujte nás