Zväz odpadového priemyslu (ZOP) vznikol v júni 2022 a má deväť zakladajúcich členov z oblasti spracovania odpadov. Hlavným cieľom organizácie je podpora modernizácie odpadového hospodárstva na Slovensku, ktoré patrí k najzaostalejším v Európskej únii. ZOP žiada otvorenú diskusiu o strategickom smerovaní odpadového hospodárstva na Slovensku a možnosť konštruktívne pripomienkovať prijímanú legislatívu v tejto oblasti.

Zväz odpadového hospodárstva SR

Klientom od: 2022

Public
Affairs

Tvorba
webov

Grafický
dizajn

Referencia klienta

Máte otázky k spolupráci s GreenTalk?

Neváhajte nám ich poslať

    Kontaktujte nás