Ľudí najviac zaujímalo tepelné čerpadlo a klimatická zmena. Toto sú TOP zelené slová roka 2022

  • Domov
  • Blog
  • Ľudí najviac zaujímalo tepelné čerpadlo a klimatická zmena. Toto sú TOP zelené slová roka 2022
Wordcloud k téme najvyhľadávanejšie zelené slová na slovenskom Googli za rok 2022, postavené na základe Slovníka udržateľnej komunikácie agentúry GreenTalk. Najväčšiu plochu zaberajú tepelné čerpadlo, klimatická zmena, ESG a EIA.

Ľudí najviac zaujímalo tepelné čerpadlo a klimatická zmena. Toto sú TOP zelené slová roka 2022

Slováci a Slovenky googlili hlavne slová spojené s alternatívnymi zdrojmi energie. Najviac trendovalo tepelné čerpadlo, ľudí zaujíma aj klimatická zmena a skratky ESG či EIA. 
(AKTUALIZÁCIA 16.12. o 12:15: Blog sme po podnete na sociálnych sieťach doplnili o gramaticky nesprávny pojem fotovoltaika, ktorý by sa v prípade zaradenia do rebríčka umiestnil na prvom mieste.) 

V článku sa dozviete:

Zelená transformácia prináša mnoho slov, v ktorých sa môžete stratiť alebo im im na prvú nerozumieť. Aj preto sme v GreenTalk zostavili Slovník udržateľnej komunikácie.

Ako je to však so záujmom o tieto slová u verejnosti? Možno vás prekvapí, že na čele rebríčka zelených slov roka 2022 zostaveného podľa vyhľadávania v Google sa neobjavili  žiadne populárne a známe pojmy ako globálne otepľovanie či greenwashing. 

Tabuľka najvyhľadávanejší zelených slov na slovenskom Googli. Na prvom mieste je tepelné čerpadlo s 9900 vyhľadávaniami. Na druhom mieste klimatická zmena s 9080 vyhľadávaniami mesačne a na treťom mieste fotovoltika s 1600 vyhľadávaniami.
Rebríček najvyhľadávanejších zelených pojmov sme zostavili na základe Slovníka udržateľnej komunikácie a s pomocou analytického SEO nástroja Collabim.

Slovom roka 2022 sa totiž stalo tepelné čerpadlo. Mesačne ho vo vyhľadávači zadali Slováci v priemere až 9900-krát. Pozrime sa do nášho slovníka, čo vlastne tepelné čerpadlo je: Je to zariadenie, ktoré sa využíva na výrobu tepla a ohrev vody. Čerpá energiu z vonkajšieho prostredia (nízkopotenciálové teplo). Jej prečerpaním dochádza k zmene teploty na úroveň, ktorá je využiteľná na vykurovanie. 

Do života domácností na Slovensku citeľne zasiahla energetická kríza, ktorá sa odrazila aj na účtoch za teplo. Nielenže sa po alternatívnych zdrojoch energie zvýšil dopyt, ale štát vytvoril dotačnú schému na podporu tepelných čerpadiel dotáciami. V prvom balíku rozdal 15 miliónov eur a v ďalšom 30 miliónov eur. Jedna domácnosť mohla získať dotáciu až 3 400 eur. 

Google Trends pojmu tepelné čerpadlo ukazuje nárast vyhľadávaní v roku 2022 oproti predchádzajpcim rokom.
Dáta z Google Trends ukazujú početnosť vyhľadávania pojmu tepelné čerpadlo v čase. Nárast sledujeme hlavne v roku 2022.

Práve v čase, kedy Slovenská inovačná a energetická agentúra (SIEA) štátnu podporu ohlásila, dosiahla vyhľadávanosť tepelných čerpadiel najväčšie hodnoty. V júni ho googlili 14 800-krát a v júli dokonca 18 100-krát. 

Energetická kríza bola spôsobená hlavne vojnovou agresiou Ruska na Ukrajine. A neistota ohľadne cien plynu a fosílnych palív sa najviac prejavila po 24. februári, kedy ruské vojská napadli svojho suseda. Dáta Google Trends ukazujú, že práve vtedy narástol dopyt po tepelných čerpadlách na slovenskom internete.

Aktualizácia 16.12. o 12:22: Vďaka podnetu na sociálnych sieťach sme sa pozreli na vyhľadávanie gramaticky nesprávneho slova fotovoltaika. Kým spisovný pojem fotovoltika sa v rebríčku zelených slov umiestnil na treťom mieste (mesačný priemer vyhľadávania 1600), jeho nesprávny, ale ľudovo zaužívanejší tvar má v priemere 12 100 vyhľadávaní mesačne. Zeleným pojmom roka by preto po správnosti mala byť fotovoltika. 

Štatistiky Google Trends ukazujú nárast záujmu o gramaticky nesprávny pojem fotovoltaika hlavne po vpáde ruských vojsk na Ukrajinu, čo vyvovalo energetickú krízu.
Štatistiky Google Trends ukazujú nárast záujmu o gramaticky nesprávny pojem fotovoltaika hlavne po vpáde ruských vojsk na Ukrajinu, ktorý následne vyvolal energetickú krízu.

Slováci sa zaujímajú o obnoviteľné zdroje energie

Obnoviteľné zdroje energie sú v prvej desiatke najvyhľadávanejších zelených slov roka 2022 hneď niekoľkokrát. Okrem tepelného čerpadla je na treťom mieste fotovoltika (priemer 1600 za mesiac), na siedmom mieste geotermálna energia (880) a desiatku uzatvára všeobecný pojem obnoviteľné zdroje energie (720). 

Druhé miesto vo vyhľadávanosti obsadila klimatická zmena s mesačným priemerom 9080 výsledkov. A do TOP 10 patrí aj pojem EIA (proces posudzovania vplyvu na životné prostredie) s tisíckou vyhľadávaniami mesačne, ESG (880 vyhľadávaní), fosílne palivá (720) a Green Deal (720).

Bude rásť záujem o zelené témy ?

Trend vyhľadávania kľúčových zelených pojmov z oblasti energetiky bude zrejme ďalej rásť. Štát plánuje prostredníctvom eurofondov a programu Zelená domácnostiam ďalej podporovať malé zariadenia na výrobu elektriny a tepla. V prípade, že nenastane neočakávaný pokles cien fosílnych palív, budú alternatívne zdroje dávať domácnostiam čoraz väčší ekonomický zmysel. 

Záujem však môže byť aj o ďalšie témy ako je napríklad ekomodulácia. Tá rieši životný cyklus výrobkov a materiálov, z ktorých sú vyrábané a súvisí s cieľmi Európskej únie prejsť na obehové hospodárstvo. Napríklad kým na začiatku roku 2022 tento pojem nikto v slovenskom Googli nehľadal, v apríli aj v júli sa v browseroch objavil 50-krát.