Chcete kvalitných zamestnancov? Stavte na employer branding

  • Domov
  • Blog
  • Chcete kvalitných zamestnancov? Stavte na employer branding
employer branding ukážka spokojný zamestnanec

Chcete kvalitných zamestnancov? Stavte na employer branding

Prieskumy ukazujú, že plat nie je zďaleka jediným kritériom pri hľadaní práce. K prilákaniu kvalitných zamestnancov potrebujete aj silu značky a jasne komunikované hodnoty vašej spoločnosti. K tomu vám pomôže employer branding.

V článku sa dozviete:

Nie sú ľudia. Túto vetu počúvame každý deň. Na obedoch s obchodnými partnermi, na konferenciách, vo firemnej kuchynke, jednoducho všade. Veľa firiem si myslí, že problém spočíva v reálnom nedostatku ľudí. Ale nie je to úplne tak. Kvalitní ľudia sú, len možno nepracujú u vás.

Ako vyplýva aj z nedávneho prieskumu spoločnosti Profesia.sk a LMC, pri zmene pôsobiska je stále dôležitá výška ponúkaného platu. No podľa britskej agentúry Wonderful Workplaces, až 94 % kandidátov pri hľadaní práce zohľadňuje značku zamestnávateľa. Čo to znamená? Adepti navštívia váš web, vyhľadajú si výstupy v médiách, prezrú si vaše sociálne siete, prípadne diskusie. Jednoducho si vás preskenujú a vytvoria si prvý dojem.

Rozmýšľali ste nad tým, čo by sa dozvedeli o vašej spoločnosti? A našli by vôbec nejaké informácie? 

Employer branding

Budovanie značky zamestnávateľa alebo inak “employer branding” je súčasťou toho, čo robí firmu atraktívnou pre schopných a talentovaných ľudí. Naopak, v prípade, že reputácia j firmy je zlá alebo neznáma, odrádza to potenciálnych zamestnancov. Potvrdzuje to aj spomínaný prieskum od Wonderful Workplaces. Až 70 % respondentov uviedlo, že práve chabá reputácia firmy ich odradila od toho, aby zareagovali na pracovný inzerát.

Zamestnanci sú vaši ambasádori

Základným stavebným kameňom dobrej reputácie sú aktuálni zamestnanci. Či už tým, ako o vašej firme hovoria medzi svojimi priateľmi alebo ako sa o nej vyjadrujú na sociálnych sieťach. Aj preto je dôležité ako komunikujete so svojimi ľuďmi, či má firma nastavené hodnoty a či ich zamestnanci chápu. Hovorí o tom aj náš CEO Daniel Rabina vo videu na tému employer branding:

Starší prieskum ukázal, že čím viac ľudia chápu hodnoty, ktoré ako firma reprezentujete, tým je väčšia miera ich plného nasadenia. Preto s nimi zdieľajte informácie o aktuálnom dianí vo firme, o vašich víziách a pripomínajte im čím spoločne prispievate k lepšej spoločnosti. A samozrejme, podľa toho aj konajte. Medzi tým, čo robíte a prezentujete, musí byť súlad. 

Vo výsledku budete mať zo zamestnancov ambasádorov, ktorí spontánne a autenticky podporia dobré meno firmy. Práve to vám pomôže prilákať kvalitných ľudí. Tí tu sú, len si musíte získať ich dôveru. V ideálnom prípade ešte skôr ako si s nimi sadnete k pohovoru.

Pri nastavení správnej komunikácie, či už smerom k zamestnancom alebo k verejnosti, je dobré spoľahnúť sa na profesionálov. My v GreenTalk s tým máme bohaté skúsenosti.