Zelené verejné obstarávanie v kocke. Čo znamená pre firmy?

  • Domov
  • Blog
  • Zelené verejné obstarávanie v kocke. Čo znamená pre firmy?

Zelené verejné obstarávanie v kocke. Čo znamená pre firmy?

Zelené verejné obstarávanie prináša nové pravidlá pre udržateľné štátne zákazky. Koho sa týka a ako pri ňom postupovať?

V článku sa dozviete:

Snaha označovať nálepkou “zelené” takmer všetky aspekty podnikania dnes nemôže byť už len trendy. Stáva sa nutnosťou vo viacerých oblastiach a je správne, že sa tomuto prístupu nevyhýba ani štát.

Ten je totiž jedným z najväčších obstarávateľov tovarov a služieb v krajine, čím nesie aj najväčší podiel zodpovednosti za to, aby jemu dodávané služby spĺňali najnovšie normy a požiadavky. O tom je práve Zelené verejné obstarávanie (ZVO), ktoré dáva štátnym zákazkám nový rozmer a znižuje ich dopad na životné prostredie. Stratégia Európa 2020 identifikovala zelené verejné obstarávanie (z anglického Green Public Procurement) ako jeden z kľúčových nástrojov na dosahovanie inteligentného a udržateľného rastu, a to aj v podnikateľskom prostredí.

Dôvodom je vyššia konkurencieschopnosť  inovatívnych firiem s environmentálnym prístupom, keďže EÚ sa snaží podporovať a uprednostňovať takéto spoločnosti s cieľom prejsť postupne na tzv. obehový model ekonomiky s udržateľnou výrobou a spotrebou. Inými slovami, uplatňovanie ZVO má podporovať napríklad udržateľné využívanie prírodných zdrojov dodávateľov, podporovať k zmene k udržateľnej výrobe ako aj k inováciám.

Tým sa nemenia len pravidlá pre objednávky štátu, ale aj pre firmy, ktoré s ním obchodujú. Fakt, že sa nové pravidlá ZVO berú vážne, naznačuje od 1. októbra 2022 povinnosť aplikovať nástroje zeleného verejného obstarávania v štátnych zákazkách týkajúcich sa stavebných prác a zákaziek nad 30-tisíc eur. Výnimku budú mať drobné stavebné práce do výšky 30-tisíc eur. Tie sú pre štát menej významné a je ich často potrebné vykonať rýchlo, keďže vo väčšine ide o úpravy či nápravy škôd.

Zelené verejné obstarávanie má odrzkadľovať najnovší vývoj

Mimo tohto druhu zákaziek má zelené verejné obstarávanie v praxi stále len  dobrovoľný charakter, jeho neuplatňovanie nie je postihnuteľné. Ide o nástroj preventívnej stratégie na znižovanie znečisťovania životného prostredia. Štát však podľa jednotlivých ministerstiev má záujem rozširovať platnosť povinného ZVO vo viacerých oblasti.

Navyše sa kritériá ZVO v rámci EÚ pravidelne aktualizujú, aby sa zabezpečilo, že budú odrážať najnovší technologický a trhový vývoj. Aj preto sa z aktuálne platných oblastí vyradili tie týkajúce sa odpadových vôd, kopírovacích a grafických papierov alebo sanitárnych tovarov.

Aby bol systém jednotný na úrovni krajín EÚ, musia sa jednotlivé štáty a ich dodávatelia držať rovnakých pravidiel pri vytváraní “zelenej” zákazky. Napriek tomu sa môžu rozhodovať, ktoré kritériá chcú prioritizovať. Aktuálne je strategickým cieľom pre Slovensko dosiahnutie 50 % podielu zrealizovaných „zelených“ zákaziek orgánmi štátnej správy z celkového objemu uzavretých zmlúv.

70 percent zelených zákaziek do roku 2030

Stratégia environmentálnej politiky Slovenskej republiky do roku 2030 (Envirostratégia 2030) má cieľ, že Slovensko bude do roku 2030 cez zelené verejné obstarávanie zabezpečovať aspoň 70 % z celkovej hodnoty VO, ktoré v európskom priemere predstavuje asi 14 percent HDP. Pri súčasných výdavkoch verejnej správy by teda na Slovensku išlo o objem viac ako 11,3 miliardy eur.

Pre firmy sa tak vďaka ZVO postupne otvára priestor naplno prezentovať environmentálne benefity svojho podnikania. A prostredníctvom profesionálne nastavenej marketingovej komunikácie podporiť svoju snahu efektívne vstupovať do verejných obstarávaní a vyhrávať kľúčové zákazky, na ktoré konkurencia nebude pripravená.