Taxonómia EÚ je za dverami. Firmy o nej vedia prekvapujúco málo

  • Domov
  • Blog
  • Taxonómia EÚ je za dverami. Firmy o nej vedia prekvapujúco málo
Čo je taxonómia EÚ

Taxonómia EÚ je za dverami. Firmy o nej vedia prekvapujúco málo

Taxonómia EÚ je často skloňovaný pojem v médiách aj medzi odborníkmi. Zaujímať by sa o jeho význam mali aj firmy podnikajúce na Slovensku, pretože povinnosti z tejto novinky budú ovplyvňovať aj ich biznis.

V článku sa dozviete:

Čo je to taxonómia EÚ? Ide o klasifikačný systém, ktorý stanovuje zoznam environmentálne udržateľných hospodárskych činností. Medzi nimi sú napríklad zmiernenie zmeny klímy, udržateľné využívanie a ochrana vodných zdrojov či prechod na obehové hospodárstvo.

Ak tieto kritéria udržateľnosti firma spĺňa, môže v budúcnosti získať výhodnejší úver od bánk či financovanie z eurofondov. 

Viac o taxonómii EÚ čítajte v našom blogu:

Z taxonómie plynú pre firmy aj povinnosti informovať vo svojich výročných správach o udržateľnosti podnikania forbou CSRD reportingu (podľa smernice CSRD – Corporate Sustainability Reporting Directive). Táto povinnosť bude platiť od 1.januára 2023. Bude sa týkať spoločností, ktoré majú viac ako 250 zamestnancov, obrat viac ako 20 miliónov alebo aktíva viac ako 40 miliónov eur. Na Slovensku by pod nové povinnosti malo spadať okolo 650 firiem. 

Pre firmy je taxonómia EÚ dôležitá

Koľko informácií majú slovenské firmy o taxonómii EÚ? A potrebujú o nej vedieť viac? Odpovede na otázky súvisiace s novým klasifikačným systémom zisťoval GreenTalk v spolupráci s výskumnou agentúrou Datamar v rámci pilotážneho výskumu*, realizovaného koncom januára 2022 na vzorke 30 vybraných slovenských firiem z oblasti priemyslu. 

Výsledky sú celkom prekvapujúce. Až 80 % firiem sa vyjadrilo kladne k otázke či je téma taxonómie EÚ pre nich dôležitá. Zvyšných 20 % odpovedalo “neviem”. Nezáujem o tému taxonómie neprejavila žiadna z dotazovaných firiem.

Čo je Taxonomia

Až 75 % spoločnosti sa vyjadrilo, že taxonómia je pre ne dôležitá, lebo patria do skupiny firiem, ktorých sa bude reálne dotýkať. Ide najmä o väčšie spoločnosti.

Hlad po informáciách je silný

Výskum sa týkal aj otázky informovanosti o problematike taxonómie EÚ. Viac ako tri štvrtiny opýtaných firiem (76,7 %) potvrdilo, že by bolo pre nich užitočné získať viac informácií o tejto téme. Zvyšok respondentov (23,3 %) reagovalo “neviem”, o žiadne informácie nemala záujem ani jedna z nich.  

Čo je Taxonomia

Výsledky prieskumu jednoznačne potvrdzujú, že slovenské firmy vnímajú dôležitosť taxonómie EÚ, no zároveň im o tejto téme chýba viac informácií. Preto by ocenili, aby si o problematike mohli rozšíriť vedomosť.

Firmy v najbližšom čase budú potrebovať transparentnú a profesionálnu marketingovú komunikáciu, ktorá im pomôže účinnejšie komunikovať svoju udržateľnosť a v prípade väčších firiem i výsledky nefinančných správ o udržateľnosti podnikania v rámci CSRD.  Tie budú dôležité pri budovaní vzťahu k dodávateľom, bankám alebo akcionárom.

* pilotážny výskum realizovala v období od 28. do 31. januára 2022 výskumná agentúra DATAMAR na vzorke 30 vybraných slovenských firiem spĺňajúcich kritérium minimálne 250 zamestnancov z odvetví výroba, energetika, doprava, stavebníctvo a odpadové hospodárstvo. Pri výskume bola použitá metóda CATI (telefonický rozhovor).