ESG je veľkou príležitosťou pre biznis

  • Domov
  • Blog
  • ESG je veľkou príležitosťou pre biznis
Žeriav inštaluje solárne panely na budovu fabriky.

ESG je veľkou príležitosťou pre biznis

Firmy sa vďaka ESG ľahšie dostanú k zákazkám, k investíciám či k úverom.

V článku sa dozviete:

Udalosti na Ukrajine a súvisiaca energetická kríza urobila v našom myslení obrovskú zmenu. Firmy, banky, investori, politici, samosprávy – jednoducho všetci dôležití stakeholderi pochopili, že zelená transformácia nie je témou pre idealistov, ale pre pragmatikov.

Po príklady nemusíme ísť ďaleko. Kapitáni slovenského priemyslu začínajú s prípravou investícií do solárnych či veterných parkov. Železiarne Podbrezová postavia za 3 milióny eur najväčšiu strešnú solárnu elektráreň na Slovensku. A Duslo Šaľa ohlásilo výstavbu veterného parku za 60 miliónov eur a solárneho parku za 34 miliónov eur.  

Green Deal a zelená transformácia nie je pre biznis prekážkou. Stáva sa pragmatickou príležitosťou transformovať podnikanie a prispôsobiť sa novým podmienkam. Ide o šancu pre každého, kto sa chce a dokáže adaptovať na novú situáciu. A schopnosť adaptovať sa na novú situáciu je jedným z najdôležitejśích faktorov každého podnikateľského úspechu. 

 

Čo znamená skratka ESG?

V súvislosti s Green Deal (Európskou zelenou dohodou) a z neho vyplývajúcich dokumentov sa často skloňuje skratka ESG. Tieto písmená pomenúvajú 3 princípy – Environmental, Social a Governance. Firmy, ktoré k naplneniu ESG princípov pristupujú zodpovedne a transparentne, majú už teraz lepšiu pozíciu pri dodávkach veľkým nadnárodným firmám alebo pri žiadostiach o bankové úvery.

Podľa Bloombergu v roku 2025 prekročí hodnota ESG aktív úroveň roka 2016 dvojnásobne. 

Audítorská a konzultačná spoločnosť  KPMG uvádza, že kým pred desiatimi rokmi vykazovali správy o udržateľnosti iba dve tretiny najväčších spoločností, dnes je to už 79%. Trend je teda jasný. 

 

Na obrázku je prostredníctvom zväčšujúcich stĺpcov mincí so zelenými výhonkami na vrchole zobrazený nárast ESG aktív a investícii do spoločností, ktoré reportujú udržateľnosť.
Aj na Slovensku rastie počet firiem, ktoré reportujú svoje ciele udržateľnosti.

Pochopili to nielen najväčšie spoločnosti na svete, ale aj na Slovensku. Podľa zistení KPMG až 81 % zo 100 najväčších slovenských firiem vykazuje informácie o udržateľnosti. 

A už 28 % z top 51 najväčších spoločností u nás sa rozhodlo znížiť svoju uhlíkovú stopu, z toho až 81 % znížením emisií. 

Dajte o svojich ESG aktivitách vedieť

Patrí aj vaša firma k tým, ktoré zelenú transformáciu vnímajú ako príležitosť? Ak sa radíte do tejto skupiny (alebo v budúcnosti chcete), nezabudnite na profesionálnu a systematickú komunikáciu. Či partneri, zákazníci alebo verejnosť – tí všetci by mali o vašich ESG cieľoch vedieť. 

Je dobré sa spoľahnúť na profesionálov. My, v GreenTalk, sa komunikáciou ESG a udržateľnosti venujeme  na dennej báze. V náročných témach sme doma. Ak takú máte, obráťte sa na nás. Radi ju premeníme na zrozumiteľné posolstvo.