Uhlíková stopa

Uhlíková stopa

Uhlíková stopa predstavuje množstvo emisií plynov uvoľnených do atmosféry s priamym dopadom na zmenu podnebia a klímy Zeme. Nezahŕňa len oxid uhličitý, ale aj iné skleníkové plyny ako napríklad metán alebo oxidy dusíka. Tieto emisie vznikajú najmä činnosťou človeka.

Európska komisia sa snaží túto stopu minimalizovať aj s pomocou plánu Fit for 55 a Green Dealu. Výpočet a meranie uhlíkovej stopy sú tiež nesmierne dôležité pre úspešnú dekarbonizáciu firiem. Znižovanie uhlíkovej stopy pritom nevytvára len ekonomickú záťaž, ale aj nové biznisové a komunikačné príležitosti.

Máte otázky k spolupráci s GreenTalk?

Neváhajte nám ich poslať

Máte otázky?

Neváhajte nám ich poslať

    Kontaktujte nás