Dekarbonizácia

Dekarbonizácia

Dekarbonizácia je cielená aktivita smerujúca k uhlíkovej neutralite firmy alebo spoločnosti. Zahŕňa opatrenia vedúce k zvyšovaniu energetickej účinnosti, využívania OZE a zhodnocovania odpadov. Úspešná dekarbonizácia firmy sa skladá z výpočtu uhlíkovej stopy, definície stratégie jej znižovania, implementácie nových firemných procesov a vyhodnocovania dosiahnutých výsledkov. Vyžaduje si financie, talenty, strategický prístup, spoľahlivé riadenie a angažovaných partnerov. Kľúčom k úspechu je neustály monitoring.

Priniesť môže lepšiu pozíciu na trhu, nižšiu mieru záväzkov, prístup na nové trhy aj záujem investorov. V neposlednom rade môže zlepšiť pracovné prostredie, vytvoriť komunikovateľné témy a budovať pozitívnu značku zamestnávateľa.

Máte otázky k spolupráci s GreenTalk?

Neváhajte nám ich poslať

Máte otázky?

Neváhajte nám ich poslať

    Kontaktujte nás