Fit for 55

Fit for 55

Fit for 55 je legislatívny balík Európskej únie, ktorý má za cieľ znížiť čisté emisie skleníkových plynov o 55 % do roku 2030 v porovnaní s úrovňami z roku 1990. Ide najmä o zmeny právnych predpisov týkajúcich sa klímy, energetiky a dopravy.

Fir for 55 je súbor návrhov na revíziu a aktualizáciu právnych predpisov štátov EÚ. Patria sem opatrenia na zníženie emisií z dopravy, energetiky, poľnohospodárstva, priemyslu a budov. Zahŕňa aj opatrenia podporujúce prechod na obnoviteľné zdroje energie, vyššiu energetickú efektívnosť a zelenšie biznismodely. Balík opatrení rieši aj emisie vznikajúce mimo hraníc EÚ na ochranu európskych výrobcov.

Máte otázky k spolupráci s GreenTalk?

Neváhajte nám ich poslať

Máte otázky?

Neváhajte nám ich poslať

    Kontaktujte nás