Recyklácia

Recyklácia

Recyklácia je proces opätovného spracovania materiálu z už použitých produktov. Zabraňuje plytvaniu čerstvých surových materiálov, čím znižuje spotrebovanú energiu a emisie skleníkových plynov spojené s ťažbou prírodných surovín. Typickými príkladmi materiálov vhodných na recykláciu sú papier, plasty, hliník alebo sklo.

Nie všetky materiály je možné recyklovať v plnej miere. Hlavnými dôvodmi sú kontaminácia (napr. silne znečistený odpad) alebo prílišný pokles v kvalite výrobku (napr. pevnosť v prípade niektorých plastov). Výzvou pri recyklácii je aj ekonomická výhodnosť. Recyklácia je nevyhnutným medzikrokom pre dosiahnutie obehového hospodárstva.

Máte otázky k spolupráci s GreenTalk?

Neváhajte nám ich poslať

Máte otázky?

Neváhajte nám ich poslať

    Kontaktujte nás