Zelené verejné obstarávanie (ZVO)

Zelené verejné obstarávanie (ZVO)

Zelené verejné obstarávanie (ZVO) je koncept verejného obstarávania integrujúci environmentálne požiadavky. Podporuje princípy udržateľnosti ako napríklad energeticky úsporné počítače, recyklovaný papier, elektrickú energiu z OZE, nízkoenergetické budovy apod.

Medzi benefity patria zvyšovanie energetickej účinnosti, znižovanie emisií, zavádzanie inovácií a podpora vývoja environmentálnych tovarov a služieb. Do roku 2030 má mať ZVO na Slovensku zastúpenie 70 % z celkovej hodnoty verejných obstarávaní. Pri súčasných výdavkoch verejnej správy by na Slovensku išlo o objem viac ako 11 miliárd eur.

Máte otázky k spolupráci s GreenTalk?

Neváhajte nám ich poslať

Máte otázky?

Neváhajte nám ich poslať

    Kontaktujte nás