Uhlíkové offsety (Offsetting)

Uhlíkové offsety (Offsetting)

Uhlíkové offsety alebo tzv. offsetting je forma uhlíkových kreditov. Firmy ich môžu nakupovať na zníženie vlastnej uhlíkovej stopy. Dôležitým krokom pred zakúpením uhlíkových kreditov je redukcia vlastnej uhlíkovej stopy.

Cieľom offsetingu je totiž kompenzovať len emisie skleníkových plynov, ktoré firma už sama nedokáže zredukovať. Financie sa využívajú na certifikované projekty vedúce k napĺňaniu cieľov uhlíkovej neutrality. Patrí sem napríklad rozvoj energetiky postavený na OZE alebo výsadba stromov, ktorá zabraňuje odlesňovaniu a zvyšuje prirodzenú kapacitu ekosystému zachytávať uhlík.

Máte otázky k spolupráci s GreenTalk?

Neváhajte nám ich poslať

Máte otázky?

Neváhajte nám ich poslať

    Kontaktujte nás