Obnoviteľné zdroje energie (OZE)

Obnoviteľné zdroje energie (OZE)

Obnoviteľné zdroje energie, skrátene OZE, sú zdroje energie, ktoré sa prirodzene obnovujú v priebehu ich využívania. Základnou podmienkou je rýchlosť ich obnovy, ktorá by mala byť vyššia ako rýchlosť ich spotreby.

Patrí sem energia zo slnka, vetra, biomasy, vody, ale aj z geotermálnej vody či pary. OZE sa vyznačujú tým, že nespôsobujú emisie fosílnych skleníkových plynov a neprispievajú tak k negatívnej zmene klímy na rozdiel od fosílnych zdrojov. Výzvami v ich využívaní sú ekonomická výhodnosť a celoročná dostupnosť. Zaujímavosťou je, že podľa OSN majú pozitívny vplyv aj na pracovný trh a vytvárajú trikrát viac pracovných príležitostí v porovnaní s fosílnymi palivami.

Máte otázky k spolupráci s GreenTalk?

Neváhajte nám ich poslať

Máte otázky?

Neváhajte nám ich poslať

    Kontaktujte nás