Fotovoltika (Fotovoltaika)

Fotovoltika (Fotovoltaika)

Fotovoltika je technický odbor zaoberajúci sa procesom priamej premeny svetla (typicky slnečného) na elektrickú energiu. Slnečné lúče dopadajú na fotovoltický panel, v ktorom dochádza k ich premene na elektrický prúd. Na Slovensku je zaužívaný aj nespisovný výraz fotovoltaika, ktorý bol najvyhľadávanejším zeleným výrazom slovenských užívateľov v Google.

Využívanie slnečného žiarenia je ekologickým a dostupným zdrojom energie, ktorý zaraďujeme medzi obnoviteľné. Využíva sa napríklad v rodinných domoch, ale aj na strechách komerčných budov ako je Aupark. V Európskej únii je solárna energia najrýchlejšie rastúcim obnoviteľným zdrojom energie a patrí medzi najrozšírenejšie spolu s veternou a vodnou energiou.

Máte otázky k spolupráci s GreenTalk?

Neváhajte nám ich poslať

Máte otázky?

Neváhajte nám ich poslať

    Kontaktujte nás