Geotermálna energia

Geotermálna energia

Geotermálna energia je udržateľný zdroj energie, ktorý produkuje teplo a elektrinu pre domácnosti a priemysel. Zdrojom geotermálnej energie je zostatkové teplo zemského jadra. Energia získaná z geotermálnych vrtov je využívaná na výrobu elektriny a tepla. Je vhodná aj na rozvoj cestovného ruchu v podobe termálnych kúpalísk.

Na Slovensku sa rozvíjajú aj geotermálne elektrárne. Na rozdiel od iných obnoviteľných zdrojov energie sa geotermálna energia vyznačuje vysokým kapacitným faktorom. To znamená, že je takmer nepretržite k dispozícii a umožňuje maximálny výkon počas väčšiny roka. Rozšíreným využitím geotermálnej energie sú geotermálne tepelné čerpadlá, ktoré zabezpečujú napríklad vykurovanie rodinných domov. 

Máte otázky k spolupráci s GreenTalk?

Neváhajte nám ich poslať

Máte otázky?

Neváhajte nám ich poslať

    Kontaktujte nás