Klimatická zmena

Klimatická zmena

Klimatická zmena opisuje zvýšenie teploty o viac ako 1,5°C v porovnaní s predindustriálnou úrovňou v dôsledku vypúšťania emisií skleníkových plynov do ovzdušia najmä ľudskou činnosťou. Prejavuje sa napríklad roztápaním ľadovcov, dvíhaním hladiny oceánov, extrémnym počasím či vysychaním niektorých oblastí na Zemi.

Modely postavené na najnovších vedeckých poznatkoch napríklad predpovedajú, že pri náraste teploty na 1,5 °C bude extrémnymi horúčavami ohrozených 700 miliónov ľudí. V prípade nárastu 2 °C hrozí podobné nebezpečenstvo až 2 miliardám ľudí. Jedným zo spôsobov reakcie na klimatickú zmenu je adaptácia.

Máte otázky k spolupráci s GreenTalk?

Neváhajte nám ich poslať

Máte otázky?

Neváhajte nám ich poslať

    Kontaktujte nás