Adaptácia

Adaptácia

Adaptácia je proces prispôsobovania sa následkom klimatickej zmeny s cieľom zmierniť škody (častejšie vlny horúčav, extrémne dažde) alebo využiť príležitosti (lepšie podmienky pre pestovanie vybraných plodín). Medzi environmentálne adaptačné opatrenia patria napríklad vodozádržné projekty, zelené strechy či výsadba stromov v mestskom prostredí.

V prípade firiem môže ísť o redefiníciu biznismodelu alebo výmenu energetického zdroja za úspornejší a ekologickejší. Príkladom rozvoja nových biznismodelov je švajčiarske lyžiarske stredisko Arosa, ktoré reaguje na zníženie snehových zrážok rozvojom letnej turistiky. K výmene energetického zdroja pristúpil napríklad štátny podnik MH Teplárenský holding, ktorý investuje do náhrady uhlia za zemný plyn, biomasu a tuhé alternatívne palivá.

Máte otázky k spolupráci s GreenTalk?

Neváhajte nám ich poslať

Máte otázky?

Neváhajte nám ich poslať

    Kontaktujte nás