Adaptácia

Adaptácia

Adaptácia je proces prispôsobovania sa následkom klimatickej zmeny s cieľom zmierniť škody alebo využiť príležitosti. Medzi environmentálne adaptačné opatrenia patria napríklad vodozádržné projekty, zelené strechy či výsadba stromov v mestskom prostredí. V prípade firiem môže ísť o redefiníciu biznismodelu alebo výmenu energetického zdroja za úspornejší a ekologickejší.

Máte otázky k spolupráci s GreenTalk?

Neváhajte nám ich poslať

Máte otázky?

Neváhajte nám ich poslať

    Kontaktujte nás