Greenwashing

Greenwashing

Greenwashing je nepravdivé alebo zavádzajúce tvrdenie firmy o jej tovare či službe, ktorým sa snaží presvedčiť spotrebiteľa, že jej výrobky majú pozitívny alebo žiadny dopad na životné prostredie. V niektorých krajinách sa už kvôli greenwashingu vedú súdne spory. Zavádzanie môže byť pri zložení výrobku, spôsobe jeho výroby, či pri spôsobe jeho likvidácie.

Z kontrolnej akcie EÚ v roku 2020 vyplynulo, že až v 57,5 % prípadoch obchodník neposkytol zákazníkovi dostatočné informácie, ktorými by sa dali overiť jeho tvrdenia. Proti greenwashing praktikám nedávno predstavila Európska komisia aj Smernicu o zelených tvrdeniach (GCD). Opakom greenwashingu je greenhushing, pri ktorom firma vedome zatajuje svoje udržateľné aktivity.

Máte otázky k spolupráci s GreenTalk?

Neváhajte nám ich poslať

Máte otázky?

Neváhajte nám ich poslať

    Kontaktujte nás