Smernica o zelených tvrdeniach (GCD / Green Claims Directive)

  • Domov
  • Slovník
  • Smernica o zelených tvrdeniach (GCD / Green Claims Directive)

Smernica o zelených tvrdeniach (GCD / Green Claims Directive)

Smernica o zelených tvrdeniach (Green Claims Directive) je návrhom Európskej komisie. Jej cieľom je obmedziť dopady greenwashingu a zvýšiť kontrolu výrobcov. Výsledkom smernice majú byť informované rozhodnutia spotrebiteľov a efektívna kontrola dodržiavania pravidiel.

Návrhy sankcií za klamlivé označovanie udržateľných či zelených produktov zahŕňajú pokuty vo výške až 4 % ročného obratu, konfiškáciu produktu alebo príjmov z jeho predaja alebo vylúčenie z procesov verejného obstarávania. Aby sa firmy vyhli zavádzaniu spotrebiteľa, mali by napríklad pri označeniach výrobkov a služieb brať do úvahy celý životný cyklus.

Máte otázky k spolupráci s GreenTalk?

Neváhajte nám ich poslať

Máte otázky?

Neváhajte nám ich poslať

    Kontaktujte nás