Greenhushing

Greenhushing

Greenhushing je dobrovoľné zamlčiavanie informácií o udržateľných aktivitách firmy z obavy, aby nebola obvinená z greenwashingu. Medzi dôvodmi jeho praktizovania je strach, že firmy nerobia pre životné prostredie dosť na to, aby sa im to oplatilo komunikovať, prípadne, že ich iniciatívy budú zle pochopené verejnosťou.

Firmy sa touto zanedbanou komunikáciou pripravujú o zákazníkov, ale aj potenciálne budúce zisky. Obeťami greenhushingu sú najmä malé a stredné podniky, ale aj podnikatelia v cestovnom ruchu, napríklad hotely. Kľúčom k vyhnutiu sa negatívnym následkom je transparentná a zrozumiteľná komunikácia udržateľných aktivít firmy.

Máte otázky k spolupráci s GreenTalk?

Neváhajte nám ich poslať

Máte otázky?

Neváhajte nám ich poslať

    Kontaktujte nás