Analýza životného cyklu (LCA / Life Cycle Assessment)

  • Domov
  • Slovník
  • Analýza životného cyklu (LCA / Life Cycle Assessment)

Analýza životného cyklu (LCA / Life Cycle Assessment)

Analýza alebo posúdenie životného cyklu je pojem známy najmä cez skratku LCA z anglického „Life Cycle Assessment“. Posudzuje životný cyklus produktov a služieb. Zahŕňa všetky environmentálne dopady od výroby, používania až po likvidáciu výrobku. K hlavným prínosom LCA patrí:

  • prehľad o environmentálnom vplyve výrobku,
  • porovnanie vplyvu s konkurenčnými výrobkami,
  • schopnosť identifikovať najväčšie zdroje záťaže výrobku na životné prostredie.

Výsledky LCA sa vždy vzťahujú na zvolené bilančné hranice. Častými hranicami sú tzv. Cradle-to-Grave alebo Cradle-to-Gate. Cradle-to-Grave posudzuje plný životný cyklus výrobku „od kolísky po hrob“. Pod kolískou sa rozumie ťažba surovín pre produkciu výrobku a pod hrobom likvidácia výrobku na konci jeho životnosti. Čiastkový životný cyklus sa posudzuje pri hraniciach Cradle-to-Gate, čiže „od kolísky po bránu“. V tomto prípade sa výpočet environmentálneho dopadu výrobku ukončí po dosiahnutí továrenskej brány, čiže pred transportom k spotrebiteľovi. LCA bude dôležitou súčasťou pri zelenom označovaní výrobkov aj pri implementácii Smernice o zelených tvrdeniach (GCD).

Máte otázky k spolupráci s GreenTalk?

Neváhajte nám ich poslať

Máte otázky?

Neváhajte nám ich poslať

    Kontaktujte nás