Kategória: Blog

ESG podnikanie

ESG podnikanie poskytne firmám výhody. Nielen finančné

Trend investovania do ekologicky a spoločensky zodpovedných firiem (ESG) je viditeľný už niekoľko rokov. Keďže svet čoraz viac pociťuje dôsledky klimatických zmien a objavujú sa aj sociálne problémy spojené so zmenou klímy, je zrejmé, že nejde len o krátkodobý trend. 
Read More