Energetická kríza? EÚ má odvážny plán ako ju odvrátiť

  • Domov
  • Blog
  • Energetická kríza? EÚ má odvážny plán ako ju odvrátiť
Energetická kríza v EÚ

Energetická kríza? EÚ má odvážny plán ako ju odvrátiť

Európa investuje 300 miliárd eur na zníženie závislosti od dovozu ruských fosílnych palív. Peniaze potečú najmä do obnoviteľných zdrojov. Energetická kríza by sa mala zmierniť. 

V článku sa dozviete:

Európa posilnila svoje odhodlanie odstrihnúť sa do roku 2027 od závislosti na fosílnych palivách z Ruska. Predsedníčka Európske komisie Ursula von der Leyenová predstavila detaily vylepšeného plánu RePowerEU, ktorý bol prijatý na začiatku marca.

Jeho súčasťou budú aj masívne investície do obnoviteľných zdrojov energie (OZE) vrátane slnečnej, veternej či geotermálnej. EÚ plánuje do konca dekády investovať 300 miliárd eur na zníženie závislosti od dovozu ruských energií. Má sa tým predísť energetickej kríze. Z celého balíka investícii bude 225 miliárd eur vo forme pôžičiek a 75 miliárd eur vo forme grantov.

Obnoviteľné zdroje

Máme už Green Deal a balík opatrení Fit for 55, teraz máme aj plán stať sa nezávislými na ruských energiách čím skôr,“ povedala Leyenová na májovej tlačovej konferencii. Podľa nej masívne rozšírenie používania OZE pri výrobe elektriny, v stavebníctve a v doprave posilní zelenú transformáciu EÚ a z dlhodobého hľadiska zníži cenu energií.

EÚ preto navrhuje ďalšie zvýšenie minuloročného cieľa využívania obnoviteľných energií zo 40 na 45 % do roku 2030. Pôvodne mal byť tento podiel len na úrovni 32 %.V roku 2020 krajiny EÚ vyrábali 22 % z celkovej spotreby energie z OZE. Preto ide o viac ako zdvojnásobenie podielu za dekádu.

Na zrýchlenie výstavby nových projektov využitia OZE by sa mali zjednodušiť a skrátiť povoľovacie konania najviac na jeden rok. Povolenia na menšie zelené projekty (pod 150 kW) by nemali trvať dlhšie ako šesť mesiacov.

Ako zabrániť energetickej kríze

Európa si až pri vojne na Ukrajine uvedomila svoju závislosť na ruských fosílnych palivách, preto politici navrhujú aj ďalšie spôsoby ako ju znížiť.

1. Je nutné viac šetriť energiou. K tomu by mali prispieť napríklad daňové úľavy pri nákupe nízkoenergetických vykurovacích zariadení či pri zateplení budov.

2. Je žiaduce diverzifikovať dodávateľov energetických surovín, ale aj prejsť na spoločný nákup plynu, LNG a vodíka. To by znížilo ich cenu a zamedzilo energetickej kríze.

3. Napokon sú potrebné masívne investície do obnoviteľných zdrojov energie.

Pomôcť v plnení týchto cieľov by mal napríklad aj plán na podporu solárnych striech pre administratívne aj rezidenčné budovy do roku 2025. EÚ je pripravená investovať 200 miliónov eur na podporu využitia zeleného vodíka, najmä do výskumu.

EÚ si dáva ambiciózne ciele na odstrihnutie sa od ruských energií do piatich rokov. Ak sa jej to podarí, energetická kríza by nemala nastať. Európa získa okrem energetickej nezávislosti aj udržateľnejší priemysel, zdravšie životné prostredie a zmiernenie klimatickej zmeny.