Zelené strechy

Zelené strechy

Zelené strechy je označenie pre strechy pokryté rastlinami, ktoré dokážu absorbovať teplo a ochladzujú budovy, čím šetria energiu na ich chladenie cez klimatizáciu. Predstavujú adaptačné opatrenie reagujúce na zmenu klímy.

Zelené strechy znižujú náklady aj na vykurovanie a zvyšujú hlukovú izoláciu. Zadržiavajú zrážkovú vodu v zástavbe, spomaľujú jej odtok a znižujú záťaž kanalizácie. Zlepšujú tiež mikroklímu okolia budov. Navrátenie zelene do miest má tiež pozitívne psychologické účinky.

Máte otázky k spolupráci s GreenTalk?

Neváhajte nám ich poslať

Máte otázky?

Neváhajte nám ich poslať

    Kontaktujte nás