Zelené označenie (Green Labeling)

Zelené označenie (Green Labeling)

Vo všeobecnosti odkazuje zelené označenie, nazývané tiež zelené štítky, na akreditáciu výrobku v súlade s vybranými environmentálnymi štandardmi, ktoré definuje ISO 14024:2018. U produktov dokazuje dosiahnutie stanovenej kvality.

Slúži pre ľahšiu orientáciu spotrebiteľov pri výbere produktov s nízkym negatívnym vplyvom na životné prostredie. Podporuje udržateľný rozvoj a zabraňuje greenwashing marketingovým praktikám.

Na zelené štítky vplývajú tri základné faktory, a to ponuka, dopyt a politiky. Z pohľadu ponuky je zelené označenie výrobku viditeľným znakom environmentálne zodpovedného riešenia. Na druhej strane, zelené štítky slúžia na vyhovenie dopytu od spotrebiteľov, ktorí pri nákupe dávajú zvýšený dôraz na udržateľnosť. Z pohľadu politík sú zelené štítky jednotným certifikovaným nástrojom na komunikáciu medzi producentmi a konzumentmi.

Máte otázky k spolupráci s GreenTalk?

Neváhajte nám ich poslať

Máte otázky?

Neváhajte nám ich poslať

    Kontaktujte nás