Vodík

Vodík

Vodík je chemickou zlúčeninou, ktorej spálením nevzniká oxid uhličitý (CO2). Predstavuje jeden z kľúčových nástrojov dekarbonizácie priemyslu a vybraných typov dopravy. Podľa spôsobu výroby rozoznávame viaceré typy vodíka, ktoré sa rozlišujú farebne.  

Zelený 

Získava sa elektrolýzou vody využitím ekologickej elektrickej energie získanej z obnoviteľných zdrojov energie (OZE). Na rozdiel od modrého, šedého či hnedého nepotrebuje zelený vodík na výrobu fosílne palivá. 

Hnedý 

Získava sa oxidáciou (spaľovaním) čierneho alebo hnedého uhlia pod veľkým tlakom.

Šedý

Vyrába sa zo zemného plynu alebo metánu. Ako vedľajší produkt vzniká oxid uhličitý, ktorý sa na rozdiel od výroby modrého vodíka vypúšťa do ovzdušia.

Modrý 

Je vodík vyrábaný zo zemného plynu. Na rozdiel od “šedého” vodíka sú však emisie, ktoré vznikajú pri výrobe, zachytávané a uskladňované technológiami CCUS.

Ružový 

Pri jeho výrobe pomocou elektrolýzy vody sa používa energia z atómových elektrární.

Máte otázky k spolupráci s GreenTalk?

Neváhajte nám ich poslať

Máte otázky?

Neváhajte nám ich poslať

    Kontaktujte nás