Tepelné čerpadlo

Tepelné čerpadlo

Tepelné čerpadlo je zariadenie, ktoré sa využíva na výrobu tepla a ohrev vody. Čerpá energiu z vonkajšieho prostredia (nízkopotenciálové teplo). Jej prečerpaním dochádza k zmene teploty na úroveň, ktorá je využiteľná na vykurovanie. Principiálne funguje ako chladnička, ale v obrátenom režime.

Zdrojom nízkopotenciálového tepla môže byť okolitý vzduch alebo podzemné zdroje (geotermálne tepelné čerpadlá). Zohrávajú dôležitú úlohu aj pri efektívnom znovuvyužití zvyškového tepla z priemyslu a miest. Dopyt po tepelných čerpadlách na Slovensku neustále rastie, v roku 2021 sa predalo 65 000 kusov. Zároveň sa Slovensko stáva atraktívnou lokalitou pre výrobcov tepelných čerpadiel, ktorí tu budujú nové priemyselné závody na ich výrobu.

Máte otázky k spolupráci s GreenTalk?

Neváhajte nám ich poslať

Máte otázky?

Neváhajte nám ich poslať

    Kontaktujte nás