Plán REPowerEU

Plán REPowerEU

Cieľom plánu REPowerEU je zabezpečenie nezávislosti Európy od ruských fosílnych palív pred rokom 2030. EÚ sa snaží diverzifikovať dodávky plynu, urýchliť výrobu energie z obnoviteľných zdrojov a nahradiť plyn pri vykurovaní a výrobe elektriny. Jeho súčasťou sú aj masívne investície do OZE. Tri základné piliere plánu REPowerEU sú:

  • šetriť energiou,
  • vyrábať čistejšiu energiu,
  • zvýšiť rozmanitosť zdrojov energie.

Na tento účel boli mobilizované prostriedky vo výške 300 miliárd eur. Súčasťou plánu je aj moderný regulačný rámec a akcelerátor pre vodík.

Máte otázky k spolupráci s GreenTalk?

Neváhajte nám ich poslať

Máte otázky?

Neváhajte nám ich poslať

    Kontaktujte nás