Environmentálna stopa výrobku (PEF / Product Environmental Footprint)

  • Domov
  • Slovník
  • Environmentálna stopa výrobku (PEF / Product Environmental Footprint)

Environmentálna stopa výrobku (PEF / Product Environmental Footprint)

PEF štítky sú označením „zelenosti“ výrobku, ktorým plánuje Európska komisia označovať produkty a služby na základe jednotnej metodológie. Má slúžiť na transparentnejšie rozoznávanie výrobkov, ktoré zanechávajú menšiu uhlíkovú stopu na Zemi. Spája dopyt zákazníkov po zelených produktoch a ponuku spoločensky zodpovedných výrobcov.

Pri stanovení environmentálnej stopy výrobku sa posudzuje celý životný cyklus produktu od výroby, cez balenie, používanie až po recykláciu. Ide o podobne vedecky podloženú metodiku výpočtu ako LCA, ale vzhľadom na špecifickú aplikáciu má prísnejšie pravidlá. Cieľom implementácie PEF štítkov je pomôcť spotrebiteľom pri orientácii medzi výrobkami a umožniť environmentálne zodpovednú spotrebu. 

Máte otázky k spolupráci s GreenTalk?

Neváhajte nám ich poslať

Máte otázky?

Neváhajte nám ich poslať

    Kontaktujte nás