Green Deal

Green Deal

Európsky Green Deal alebo Európska zelená dohoda je balík politických iniciatív, ktorého účelom je nasmerovať EÚ na cestu zelenej transformácie ekonomiky a spoločnosti s konečným cieľom dosiahnuť do roku 2050 klimatickú neutralitu. Je odpoveďou na zmenu klímy a zhoršovanie stavu životného prostredia. Hlavnými cieľmi sú:

  • nulové čisté emisie do roku 2050,
  • hospodársky rast nezávislý od využívania zdrojov,
  • zabezpečenie vhodnej životnej úrovne pre každý región a obyvateľa.

Výsledkom aktivít majú byť napríklad čistejší vzduch a voda, zachovanie biodiverzity, zdravšie a dostupné jedlo, čistejšia priemyselná výroba, energeticky efektívne budovy a výrobky s dlhšou životnosťou. Objem financií investovaných v rámci Green Deal je plánovaný na úrovni jedného bilióna eur. 

Máte otázky k spolupráci s GreenTalk?

Neváhajte nám ich poslať

Máte otázky?

Neváhajte nám ich poslať

    Kontaktujte nás