Globálne otepľovanie

Globálne otepľovanie

Globálne otepľovanie súhrnne opisuje dlhodobé otepľovanie klimatického systému Zeme v dôsledku ľudskej činnosti, predovšetkým spaľovaním fosílnych palív. To zvyšuje množstvo skleníkových plynov v zemskej atmosfére, ktoré zachytávajú teplo a zvyšujú tak teplotu na Zemi.

V porovnaní s rokmi 1951 až 1980 stúpla globálna priemerná teplota o približne 1 °C. Doteraz nebola nikdy v histórii zaznamenaná podobná rýchlosť nárastu teploty. Pri súčasných vedeckých znalostiach sa predpokladá, že pre obmedzenie dopadov klimatickej zmeny je nevyhnutné udržať nárast teploty na 1,5 °C. Vedecké modely napríklad predpovedajú, že pri náraste teploty na 1,5 °C bude ohrozených extrémnymi horúčavami 700 miliónov ľudí, kým v prípade nárastu 2 °C budú ohrozené až 2 miliardy ľudí.

Máte otázky k spolupráci s GreenTalk?

Neváhajte nám ich poslať

Máte otázky?

Neváhajte nám ich poslať

    Kontaktujte nás