EIA (Environmental Impact Assessment)

EIA (Environmental Impact Assessment)

EIA sa používa ako skratka pre označenie procesu, v ktorom sa posudzuje vplyv podnikateľského, ale aj verejného projektu na životné prostredie. Je považovaný za jeden z hlavných nástrojov medzinárodnej environmentálnej politiky na uskutočňovanie trvalo udržateľného rozvoja. Vychádza z princípov komplexného posúdenia projektu odborníkmi a aktívnej účasti širšej verejnosti.

Hlavným projektovým dokumentom je zámer, ktorý poskytuje základné informácie o zamýšľanej činnosti a stave životného prostredia, v ktorom má činnosť prebiehať. Ide o verejný dokument, preto je potrebné dbať na jeho zrozumiteľnosť, názornosť a faktickú presnosť. Vhodným doplnkom pre zvládnutie komunikácie je aj argumentačný manuál.

Máte otázky k spolupráci s GreenTalk?

Neváhajte nám ich poslať

Máte otázky?

Neváhajte nám ich poslať

    Kontaktujte nás