Energetická kríza

Energetická kríza

Energetická kríza označuje situáciu, ktorá hrozí Európe po odstrihnutí sa od ruských fosílnych palív – ropy a plynu. Prejavuje sa nedostatkom niektorých palív a ich zvýšenou cenou. Na jej odvrátenie prijala Európska komisia plán REPowerEU. Ten bude diverzifikovať dodávky plynu, urýchli výrobu energie z obnoviteľných zdrojov a nahradí plyn pri vykurovaní a výrobe elektriny. Niektoré výrobné podniky, ktoré boli výrazne napojené na palivá z Ruska, majú utlmený výrobný proces dodnes. Spôsobuje aj prehĺbenie energetickej chudoby. Cestou k vyššej odolnosti môže byť napríklad využívanie zvyškového alebo odpadového tepla.

Máte otázky k spolupráci s GreenTalk?

Neváhajte nám ich poslať

Máte otázky?

Neváhajte nám ich poslať

    Kontaktujte nás